Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΤΤΙΚΗΣ


                            Αθήνα  16 Απριλίου  2013


               Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


   Σας γνωρίζουμε ότι την 10η  Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία και συμμετοχή εκατοντάδων μελών μας οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Αθηνών-Αττικής από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
    Την 16η  Απριλίου 2013 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως  κατωτέρω :
            Α. Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ           
1.  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ          : ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ  Ιωάννης                                           
2.  Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΒΑΛΑΤΣΟΣ  Βλάσσιος                                                       
3.  Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΒΛΑΧΟΣ  Αθανάσιος                                                                   
4.  Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ  Ιωάννης                                                           
5.  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Σταύρος                                                   
6.  ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. : ΤΖΩΤΖΟΣ  Χρήστος                          

7.  Τ Α Μ Ι Α Σ                 : ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣ Σπύρος                                                             
8.  ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ        : ΠΑΛΙΑΚΟΣ  Γεώργιος                      

9.     ΑΡΜΟΔ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ. : ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ               

           Β. Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.     ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  ΠΑΝΟΥΣΗΣ  Ιωάννης
2.     ΜΕΛΟΣ       :  ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Κανέλλος-Κων/νος
3.     ΜΕΛΟΣ       :  ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ευθυμία

            Αγαπητοί  συνάδελφοι,
     Θα  θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε  για την ανταπόκρισή σας και τη συμμετοχή όλων σας στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των θεσμοθετημένων οργάνων  και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα πράξουμε ότι είναι δυνατόν για να ανταποκριθούμε στους σκοπούς της Ενώσεώς μας.

S E R V O   P E R   A M I K E C O
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

           Ο  Πρόεδρος                                   Ο  Γεν. Γραμματέας

ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ  Ιωάννης              ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ  Σταύρος  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου